Kasa fiskalna zabka

Na polu Europy dochodzi rocznie do ponad dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów oraz gazów, które powodują do dewastacji maszynerii, uszkodzeń mebla i budynków, a nie rzadko również do utraty dobrego życia. Do początku może doprowadzić powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź pyłów jest pisana, przetwarzana i przechowywana w obecności tlenu. Największe prawdopodobieństwo atmosferą wybuchową jest zawsze w interesach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody i portach morskich tudzież na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu oferowanego w Zgody Europejskiej, a wykorzystywanego w towarzystwu wrażliwym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od daty zajścia w mieszkanie dyrektywy ATEX każde tego standardu urządzenia muszą korzystać certyfikat ATEX dodatkowo być częste odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do zastosowania w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych odpowiednim certyfikatem. Pracowników obejmuje natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób wykonywających w towarzystwu narażonym na eksplozję. Sama dyrektywa ATEX 94/9/WE jest stosowana do sprzętów mających swoje źródło zapłonu, bo w ich sukcesie jest ewentualność wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności stałej oraz ogromniejszych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest zwykłym rozporządzeniem, to wśród korzyści wychodzących z zajęcia się temu przepisowi można nazwać:

zagwarantowanie bezpieczeństwa stanowiska pracy dla zatrudnionych w zakładach przemysłowych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w sztuki, zapewnienie wymaganej jakości urządzeń do obrotu handlowego na obszarze Unii Europejskiej, koordynacja służb bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osób odpowiedzialnych.