Kasa fiskalna legalizacja

To nowości w ustawie o VAT, które zaczęły zaczynać od stycznia 2015 roku, wprowadziły konieczność prowadzenia rozliczeń z wykorzystaniem kasy fiskalnej wśród kolejnych grup przedsiębiorców. I choć nadal część przedsiębiorców jest rozwiązana z obowiązku wydawania paragonów, to marki świadczące swoje usługi klientom innym są zobligowane do rozliczania energie z użyciem kas fiskalnych.

Kto musi umieć kasę fiskalną? Kasy fiskalne są potrzebne w przedsiębiorstwach, które własną pracę prowadzą do głów fizycznych (B2C). I firmy, których roczne obroty nie przekraczają 20 tysięcy złotych netto, nie mają obowiązku wydawania paragonów fiskalnych. Z zmiany jeśli przedsiębiorca rozpoczyna praca w trakcie trwania roku podatkowego, wówczas obowiązek posiadania kasy pojawia się, gdy obroty przekroczą 20 tysięcy złotych. W dalszym rozwoju istnieje katalog działalności, które nie podlegają konieczności wydawania paragonów drukowanych przez kasę fiskalną.

Pomoc i cele powiązane z posiadaniem kas fiskalnych. Zanim przedsiębiorca zacznie stosować z kasy fiskalnej, musi zgłosić ten fakt do bliskiego urzędu skarbowego wraz z daniem adresu, gdzie kasa będzie wykorzystywana. Wraz ze wspomnianymi dokumentami należy złożyć oryginalny dowód zakupu kasy oraz zaświadczenie potwierdzające, że zakupiona kasa fiskalna spełnia wymogi - techniczne oraz efektywne - określone w uchwale o podatku VAT. Wymogi formalne, które należy przeprowadzić przed podjęciem używania kasy, uzależnione są i z ulgą, którą można wziąć za zakup kasy. Ulga, związana z nabyciem kasy, sięga do 90% kosztów zakupu kasy, jednakże nie dużo niż 700 zł. Posiadacz kasy musi jednocześnie dbać o jej prawidłowym serwisowaniu w autoryzowanych punktach, przy czym serwisowanie kasy nie może występować rzadziej niż co 25 miesięcy. Wydłużenie tego sezonu może zrobić konieczność zwrotu ulgi z urzędu zakupu kasy.

Posiadanie kasy to jednocześnie konieczność wydawania oryginalnych paragonów klientom i przechowywanie kopii paragonów przez 2 lata oczekując z zakończenia roku rozliczeniowego, w jakim były wydane. Użytkownik kasy musi także drukować raporty okresowe - dzienne, tygodniowe i miesięczne - produkowane przez kasę fiskalną.