Dotacje na rozwoj firmy gdynia

Frezowanie cnc definiowane jest jako proces obróbki, w porządku jakiej z obrabianego przedmiotu odwołuje się określoną grupę materiału. W momencie frezowania przeprowadzane są jak najniższe wiórki materiałów. Wykorzystuje się znacznie łatwo układające się maszyny, które tworzą z pewnym posuwem. Maszyny obecne są określane mianem frezarek. Najczęściej można się spotkać z frezarkami klasycznymi oraz techniką frezowania na froterze. Metoda frezowania cnc bazuje na komputerowym sterowaniu urządzenia.

Przyznaje się trzy główne typy frezowania: współbieżne, czołowe oraz walcowo-czołowe. W terminie frezowania powierzchni czołowych oś rotacji jest podobna do wielkości poddanej obróbce. Wzdłuż obwodu koła znajdują się zęby frezu, z których wszystek działa samodzielnie. W wypadku obróbki powierzchni obrotowych frezy układają się z zębów prostych lub spiralnych. Frezowanie cnc czołowe oznacza, że frez wybiera się we wrzecionie. Prostopadle do powierzchni poddanej obróbce znajduje się oś obrotu. Obróbka jest poprzez krawędzie czołowe frezu. W ciągu frezowania walcowo-czołowego następuje pionowy obrót frezu wzdłuż obrabianej powierzchni. W wypadku poddania obróbce powierzchni skośnych frez potrafi być trochę pochylony. Możliwe istnieje zarówno obrabianie (skrawanie) tematu na końcach jak tylko frez posiada uzębienie panujące. W zależności od typu materiału, jaki posiada być człowiek obróbce wykorzystuje się różne narzędzia do frezowania. Frezy walcowo-czołowe skrawają bocznie i czołowo. Frezy tarczowe skrawają po bokach. Na podstawie wydobywają się na przemian skośne zęby, które skrawają naprzemiennie w rowku. Dzięki temu możliwe jest aktywne odprowadzanie wiórów. We frezach kątowych krawędzie tnące są ustawione pod innymi kątami.